top of page

JRTM Nolikums

Kas ir JRTM?

Tā ir augstākā līmeņa junioru golfa tūre, kurā apvienotas Latvijas Junioru golfa tūre un Junior RTM, kur spēlē labākie un potenciālākie junioru golfa spēlētāji Latvijā.

 

Tūres mērķis ir veicināt golfa meistarības izaugsmi spēlētāju vidū, sportiska sacensību principa izpratni, godīgas spēles principus, kā arī dot ieguldījumu golfa attīstībai Latvijā.

 

Kā kļūt par JRTM dalībnieku?


Par tūres dalībnieku var kļūt jebkurš golfa spēlētājs vecumā no 12 līdz 21 gadam ar aktīvu HCP karti. Jaunāki spēlētāji var pieteikties dalībai, ja viņu HCP atbilst nolikumam.

 

Lai piedalītos tūres posmā, spēlētājam jāreģistrējas, izmantojot savu Golfbox profilu. Tūres posmu kalendārs ir atrodams Junior RTM mājaslapā www.juniortour.lv

 

Tūrē var piedalīties dalībnieki ar HCP, kas vēlams nav augstāks par 30. Spēlētāji ar augstāku HCP tūrē var piedalīties, taču startē ar maksimāli piemērojamo HCP 16.

Tūres posmi (turnīri) un to norise

🚀 Pieteikšanās un izloze


Spēlētājiem jāpiesakās sistēmā Golfbox ne vēlāk kā divas dienas pirms attiecīgā posma plkst. 18:00. Pēc plkst. 18:30 tiek veikta izloze, kas nosaka spēlētāju flaitus un starta laikus, kurus attiecīgi iespējams apskatīt sistēmā Golfbox.

2023. gada sezonā vienā posmā maksimālais dalībnieku skaits ir noteikts – 40 dalībnieki. Spēlētājiem nav tiesību patvaļīgi mainīt savas starta vietas. Katrā flaitā spēlētājs, kas attiecīgajā flaitā Golfbox ielozēts pirmais, atbildīgs par sava flaita rezultātu ievadi online sistēmā Golfbox, bet spēlētājs, kas ielozēts otrais, atbildīgs par rezultātu ievadi GameBook aplikācija.


Spēlētājam ir iespēja pieteikties arī pēc pieteikšanās termiņa beigām, par to rakstot WhatsApp ziņu JRTM atbildīgajai personai (Indra Eniņa +371 26392969), taču spēlētāja iespēju spēlēt noteiks brīvo vietu esamība flaitos. Šāda pieteikšanās nevar notikt vēlāk kā 2 stundas līdz turnīra sākumam.  

Par neierašanos uz savu startu spēlētajam ir pienākums iepriekš brīdināt JRTM atbildīgo personu (Indra Eniņa +371 26392969) telefoniski vai ar WhatsApp starpniecību.


🚀 Turnīru norise


Tūres posmi notiek labākajos Latvijas golfa laukumos un tiek izsludināti ne vēlāk kā nedēļu iepriekš oficiālajā tūres vēstnesī www.juniortour.lv. Tūres posms tiek uzskatīts par notikušu, ja tajā piedalījušies ne mazāk kā 8 spēlētāji.

Turnīra galvenais formāts ir Stroke Neto, piemērojot Slope, un piemērojot maksimālo spēlētāja HCP 16. Sacensības norisinās saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem, laukuma vietējiem noteikumiem un tūres noteikumiem.

Izsitienu vietas:

 • U14 (12-13 gadi un jaunāki) meitenes – sarkanās; zēni – zilās;

 • U16 (14-15 gadi) meitenes – sarkanās; zēni – dzeltenās;

 • U18+ (16-21 gads) meitenes – zilās; zēni – baltās.

Spēlētāji paši ir atbildīgi par pareizu rezultātu ievadi Golfbox.dk sistēmā (linku datu ievadei spēlētājs saņem e-pastā pirms katra posma). Ja rezultāts ir nepareizs vai nav ievadīts (nodots), spēlētājs tiek diskvalificēts.

Katram spēlētājam, uzsākot spēli, ir jāpārliecinās, ka GameBook aplikācijā viņa uzrādītais HCP ir pareizs. Ja spēlētāja īstais HCP ir lielāks kā tūres HCP limits (t.i. 16), tad spēlētājam uz šīs spēles laiku aplikācijā jāiestāda HCP 16. Gamebook aplikācija tiek lietota rezultātu kartiņas vietā rezultātu salīdzināšanai, bet to atļauts aizstāt ar rezultātu kartiņu.

Ja spēlētājs saskaras ar tehniskām problēmām GameBook un/vai Golfbox.dk datu ievadē, spēlētājam ir pienākums nekavējoties par to informēt JRTM atbildīgo personu (Indra Eniņu +371 26392969) ar Whatsapp ziņu vai zvanot.

🚀 Dalības maksa un posma uzvarētāja noteikšana


Dalības JRTM posmos ir bez maksas, pateicoties tūres atbalstītājiem.

 

Visi sacensību dalībnieki sacenšas vienā grupā, neatkarīgi no vecuma un HCP. Tiek apbalvoti katra posma uzvarētāji – spēlētājs ar zemāko Stroke Neto rezultātu, kā arī otrās un trešās vietas ieguvēji. Papildus tiek apbalvots ari katra posma labākais Stroke rezultāts.

Ja 1. vietu JRTM posmos ar vienādu rezultātu dala divi vai vairāk spēlētāji, uzreiz pēc posma finiša tiek nozīmēta Sudden Death pārspēle OZO 13. bedrītē, JGCH 9. bedrītē. Pārspēle tiek atkārtota tik ilgi, līdz noskaidrots posma uzvarētājs. Ja spēlētāji dala zemākas vietas (2., 3., utt.) pārspēle nenotiek, viņi atrodas dalītā vietā attiecīgajā posmā, bet vietu sadalījums apbalvošanais posma HCP Neto ieskaitē tiek noteikts pēc zemākā HCP. Stroke ieskaitē uzvarētājs vienāda rezultāta gadījumā tiek noteikts pēc principa labākais Stroke rezultāts pēdējās 9/6/3/1 bedrītēs. Latvijas Junioru golfa tūres posmos JRTM ieskaitē pārspēle par 1. vietu nenotiek, vietu sadalījums HCP Neto ieskaitē tiek noteikts pēc zemākā HCP, bet Stroke ieskaitē uzvarētājs tiek noteikts pēc principa labākais Stroke rezultāts pēdējās 9/6/3/1 bedrītēs.

Papildus tiek apbalvots arī katra posma labākais Stroke rezultāts.

 

🚀 Tūres posmi

 

2023. gada sezonas laikā tiks aizvadīti 10 + 2 posmi:

 • 5 regulārie JRTM posmi;

 • 5 t.s. Major posmi – Latvijas Junioru golfa tūres posmi, kas tiek iekļauti JRTM sezonas kopvērtējumā. Spēlējot Major posmus, spēlētāji iegūst lielāku kopvērtējuma punktu skaitu (skat. tabulu)

  2023. gada sezonā tiek ieviesti 2 papildus posmi, kuros izcīnītie punkti tiek iekļauti JRTM kopvērtējumā – (1) 2023.g Latvijas Atklātā junioru čempionāta 2. dienas rezultāti atsevišķi (kopvērtējuma punkti atbilstoši Major, t.i. pielīdzināts LJGT posmiem) un (2) 12. jūnija Igaunijas Junioru tūres posma Pērnavā (Parnu WBG) (JRTM posma kopvērtējuma punkti, t.i. pielīdzināts JRTM posmiem).

 

🚀 Tūres kopvērtējums
 

JRTM tūres kopvērtējuma uzskaitē tiek ņemta vērā iegūto punktu kopsumma no labākajiem izspēlētajiem 3 JRTM posmiem un 3 labākajiem izspēlētajiem Latvijas Junioru golfa tūres posmiem (t.i. kopsumma no 6 posmiem: 3 JRTM + 3 Latvijas Junioru golfa tūres posmiem). Ja pirmā vieta Stroke neto kopvērtējumā tiek dalīta ar vienādu punktu skaitu, tad uzvarētājs tiek noteikts sudden death pārspēlē pēdējā posma ietvaros. Pārējo vietu sadale vienādu punktu gadījumā tiek noteikta pēc pēdējā posma rezultātiem.

 

Punktu sadalījuma tabula:

junior tour points table.jpg

Sezonas kopvērtējumā tiek apbalvots arī labākais Stroke rezultāts. Sezonas labāko Stroke rezultātu nosaka kā zemāko vidējo Stroke

rezultātu sezonas kopvērtējumā (t.i. 6 labāko posmu vidējais Stroke rezultāts- 3 JRTM posmi + 3 Latvijas Junioru golfa tūres posmi)  

 

Ja pirmā vieta Stroke kopvērtējumā tiek dalīta ar vienādu vidējo Stroke rezultātu, tad uzvarētājs tiek noteikts sudden death pārspēlē pēdējā posma ietvaros. Pārējo vietu sadale tiek noteikta pēc pēdējā posma rezultātiem. 

 

Tūres noteikumi

👮🏼‍♂️ Ozo Golf Club laukumā


Out of bounds: Sēta apkārt laukumam, baltie mieti starp 8. un 12. bedrīti, spēlējot 8. bedrīti; baltie mieti starp 14. un 16. bedrīti, spēlējot 14. bedrīti; stabi un tīkli atdalošie driving range; metāla stabiņi zaļi ar baltu svītru atdalošie driving range. Visas treniņu zonas un kluba māja aiz kartu celiņiem. Autostāvvieta. Apkopes mājas teritorija aiz kartu celiņiem.


Nekustināmie šķēršļi: Kartu celiņi, sūkņu māja pie 6.grīna, auta mietiņi starp 12. un 8. bedrīti, spēlējot 12. bedrīti, auta mietiņi starp 16. un 14. bedrīti, spēlējot 16. bedrīti, zilie mietiņi apzīmējošie remonatzonas, sprinkleri un drenāžas sistēmas, distances akmeņi.


Kustināmie šķēršļi: akmeņi bunkuros, mietiņi apzīmējošie visus ūdensšķēršļus, distanču mieti.
 

Remonta zonas: apzīmētas ar ziliem vai zili baltiem mietiņiem, ar baltu krāsu apvilktas zonas.
 

Jaunie kociņi: apzīmēti tikai ar ziliem vai zili baltiem mietiņiem
 

Auta alternatīvais sods netiek piemērots: RTM tūres mačos netiek piemērots laukuma lokālais noteikums E-5 ar iespēju ņemt alternatīvo sodu no sitiena autā. Jāvadās pēc Gofa Noteikumnu 18.1. punkta un bumbiņa jāsit no iepriekšējās sitiena izdarīšanas vietas, piemērojot vienu sodu.
 

Bumbas identificēšana: Spēlējot RTM spēlētājam obligāti jāmarķē sava bumbiņa, lai būtu iespējams to identificēt. Ja nav skaidri redzama bumbas trajektorija un to nākas meklēt (rafā, mežā v.tml.), bumbiņa nevar tikt uzskatīta par tā spēlētāja bumbiņu, kas to pazaudējis, ja uz bumbiņas nav marķējuma – vairāk kā tikai bumbiņas ražotājs, modelis un rūpnieciski uzdrukātais numurs.

 

👮🏼‍♂️ Jūrmala Golf Club laukumā
 

Out of bounds: Spēlējot 17. bedri, 11. bedres fērvejs ir auts. Ņemt vērtā JGCH Local rules, kā arī papildus novietotās informācijas zīmes pie 17. bedres dzeltenajām izsitienu vietām, kā arī balto līniju no 11. bedres dzeltenās izsitienu vietas līdz 11. bedres fērveja sākumam, kas apzīmē auta robežu.

👮🏼‍♂️ Lēna spēle
 

Spēlētājam sitiena izdarīšanai, ja laukums sitiena attālumā priekšā ir brīvs, no nūjas izvēles brīža (pat, ja vēlāk tā mainīta), tiek dotas 40 sekundes sitiena izdarīšanai, izņemot sekojošus gadījumus, kad sitienam tiek atvēlētas 60 sekundes:

 • pirmais spēlētājs, kas izdara sitienu no tee;

 • pirmais spēlētājs, kas izdara 2 sitienu uz PAR4 vai PAR5 bedrītes;

 • pirmais spēlētājs, kas izdara sitienu (putu) uz grīna.

 

Sods par šī noteikuma neievērošanu:

 • pirmais pārkāpums – brīdinājums (attiecīga atzīme score card)

 • otrais pārkāpums – 1 stroke

 • trešais pārkāpums – 2 stroke

 • ceturtais pārkāpums – diskvalifikācija no attiecīgā turnīra

No brīža, kad iepriekšējais flaits pabeidzis 18. bedrītes izspēli un ievietojis tajā karodziņu tiek līdz brīdim, kad nākamais flaits pabeidzis 18. bedrītes izspēli un ievietojis bedrītē karodziņu laiks nedrīkst pārsniegt 25 minūtes (attālināti var tikt konstatēts pēc rezultātu ievades laika GameBook sistēmā). Katra flaita spēles laiks tiek noteikts ne vairāk kā 4 stundas un 30 minūtes no starta laika līdz 18.bedrītes karodziņa ievietošanai.

 

👮🏼‍♂️ Rezultātu uzskaite
 

Turnīra laikā par oficiālo spēles rezultātu tiek ņemts Golfbox (ievada spēlētāji, sekojot e-pastā izsūtītajam linkam). Salīdzināšanai spēlētāji vada rezultātu GameBook aplikācijā, kur spēlētāji reālajā laikā redz turnīra situāciju. Kā alternatīvu Gamebook atļauts lietot  rezultātu kartiņas. 
 

Visiem spēlētājiem ir jāpārbauda rezultātu atbilstība pēc katras izspēlētās bedrītes gan Golfbox, gan Gamebook vai rezultātu kartiņā.
Pēc spēles spēlētāji paši atbild par rezultātu atbilstību. Rezultāta kļūdu vai nesakritību gadījumā, spēlētājs saņem diskvalifikāciju.

 

Katram spēlētājam, uzsākot spēli, ir jāpārliecinās, ka GameBook aplikācijā viņa uzrādītais HCP ir pareizs (atbilst Golfbox, bet ja spēlētāja HCP ir lielāks, tad atbilst HCP 16).

Spēlētājiem ir tiesība izmantot noteikumu "Maksimālais sitienu skaits bedritē 10" - tas nozīmē, ka, Stroke sitienu skaitam pārsniedzot 10, spēlētājs drīkst ierakstīt 10 kā rezultātu bedrīē, to neizspēlējot līdz galam.

 
👮🏼‍♂️ Spēles ētika


RTM tūre iestājas par sportisku un ētisku uzvedību uz laukuma un ārpus tā. Spēlētājiem nav atļauts kliegt, runāt necenzētiem vārdiem un uzvesties nesportiski. Ja spēlētājs uz laukuma kliegs vai runās necenzētiem vārdiem, viņš uz laiku var tikt diskvalificēts no dalības tūrē.

 

Spēlētājiem nav atļauts veikt manipulatīvas un nesportiskas darbības, kas var ietekmēt rezultātu un/vai spēlētāja handikapa aprēķinu atbilstoši European Golf Association un R&A noteikumiem un vadlīnijām. RTM valde patur tiesības izvērtēt katra spēlētāja darbības, kas varētu būt pretējas sportiskas spēles noteikumiem un lemt par spēlētāja diskvalifikāciju. Valdes lēmums nav pārsūdzams un ir galējs.

 

Noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, tos nopublicējot oficiālajā tūres mājas lapā.

bottom of page